Γενικά

Profile

Αρχική σελίδα

Πλατφόρμα διαχείρισης έργων και εργασιών των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥπΠΕΘ

Όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για καλύτερη/αποδοτικότερη διαχείριση έργων.

Η χρήση της πλατφόρμας μπορεί να συνδυαστεί με το αποθετήριο κώδικα Gitlab που βρίσκεται στο: https://git.minedu.gov.gr και ο συντονισμός των υπαλλήλων που εμπλέκονται στην δημιουργία των εφαρμογών μπορει να γίνει με χρήση της πλατφόρμας ομαδοσυνεργασίας Mattermost που βρίσκεται στο: https://mattermost.minedu.gov.gr