Έργο

Γενικά

Profile

Επισκόπηση

Όταν θα είναι έτοιμη η φόρμα στο http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo θα κυκλοφορήσει και η εγκύκλιος.

Στην φόρμα θα καταχωρούνται:

Όνομα
Επώνυμο
Φορέας
Θέση
email
Τηλέφωνο
Κοινωνικά Δικτυα, FaceBook, Linked in, Twitter,
Blog:
GIT:
Γνώσεις Προγραμματισμού:
- Περιβάλλον/Γλώσσα: ... ,Καλή, Πολύ Καλή, Άριστη
- Έργα Ανοιχτού Λογισμικού που έχω συμβάλλει: τίτλος, URL έργου, σύντομη περιγραφή συμβολής
- Έργα Ανοιχτού Λογισμικού που θέλω να συμβάλλω: τίτλος, URL έργου, σύντομη περιγραφή συμβολής

- Εφαρμογές Ανοιχτού Λογισμικού χρήσιμες για το Υπουργείο Παιδείας που θέλω να συμβάλλω: τίτλος, σύντομη περιγραφή συμβολής

Θα δημοσιεύονται σε κατάλογο με moderation όλες οι καταχωρίσεις αλφαβητικά, με όλα τα στοιχεία, εκτός email & Τηλέφωνο

δες για παράδειγμα το https://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/

Ανίχνευση θεμάτων

Ανοικτά Κλειστά Σύνολο
Λειτουργίες 1 0 1
Υποστήριξη 0 0 0
Σφάλματα 0 0 0

Προβολή όλων των θεμάτων | Ημερολόγιο | Gantt